Ajankohtaista

9.8.2019
  Kuinka käyttää sammutuspeitettä?     Kuinka asentaa palohälytin?     Kuinka tehdä kodin asumisturvallisuustesti?     Kuinka käyttää sammutinta?     Kuinka hoitaa nyrjähdys/venähdys?     Kuinka elvyttää elotonta?     Kuinka varautua helteeseen?    
21.12.2018
Rauhallista ja kiireetöntä joulunaikaa koko KAT tiimiltä!
22.10.2018
KAT- eli Kotona asumisen turvallisuus –kehittämistoiminta oli esillä Göteborgissa 25. syyskuuta Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa pidetyssä European Health Property Network- eli EuHPN -seminaarissa. EuHPN on eurooppalainen terveystoimialan keskeisten asiantuntijoiden muodostama verkosto, joka pitää yllä ja kehittää toimintaansa muun muassa seminaareilla, joissa esitetään alan uusinta tutkimustietoa ja jaetaan niitä koskevia parhaita käytänteitä. Vuonna 2018 Göteborgissa pidetyn seminaarin...
25.5.2018
Etelä-Karjalan Kotona asumisen turvallisuus –toimintamalli esillä EU:n Smart villages –seminaarissa Brysselissä 22.5 Kotona asumisen turvallisuus – eli KAT-kehittämistoiminta on monitoimijaverkoston yhteiskehittämiseen perustuvaa toimintaa jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja tehokkaita toimintamalleja kotona asumisen eri turvallisuusriskien (syttymien, tapaturmien, sähkön jakelukatkosten aiheuttamien häiriöiden) ennaltaestämiseksi. KAT-kehittämisen kiinteinä kehittäjäosapuolina toimivat...
11.5.2018
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata asumisturvallisuustestin käyttöönoton tuloksia työntekijöiden näkökulmasta. Tavoitteena oli saadun tiedon avulla kehittää asumisturvallisuustestiä paremmin ikääntyneiden kodin turvallisuuden riskitekijöiden tarkasteluun sopivaksi. Tutkimustulosten perusteella luotiin malliehdotus päivitetystä asumisturvallisuustestistä. Tutkimus toteutettiin osana Kotona asuvien turvallisuus (KAT) -hanketta. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää....
7.5.2018
Saisimmeko tulla vierailulle kotiisi tai kylään piipahtamaan? Tuntuuko tämä liian tuttavalliselta? Olemme viranomaisia ja tehtävänämme on arvioida tarvettasi eri palveluille ja selvittää turvallisuuden tilannettasi. Häiritsemmekö vai olemmeko tervetulleita? Säikähdätkö virkapukuisia vieraita, vai onko läsnäolomme sinulle iloinen yllätys? Esimerkiksi tällaisia asioita pohtivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät yhteiskäyntikokeiluihin...
7.5.2018
Parikkalassa on kartoitettu kotihoidon asiakkaiden palovaroitintarve. Leijonat asentavat lahjoituksena saadut varoittimet talouksiin, joista sellainen puuttuu. Palovaroitinten hankinta ja asennus on osa Kotona asumisen turvallisuus- eli KAT2 hanketta, jossa erilaiset alueen toimijat ovat yhdessä rakentaneet parempaa asumisturvallisuutta koteihin. Mukana on ollut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Etelä-Karjalan Pelastuslaitos ja Saimaan Ammattikorkeakoulu sekä useita järjestöjä,...