Yhteiskäyntikokeilulla kerättiin aineksia ikäihmisen hyvään kohtaamiseen ja asumisen turvallisuuteen

Saisimmeko tulla vierailulle kotiisi tai kylään piipahtamaan? Tuntuuko tämä liian tuttavalliselta? Olemme viranomaisia ja tehtävänämme on arvioida tarvettasi eri palveluille ja selvittää turvallisuuden tilannettasi. Häiritsemmekö vai olemmeko tervetulleita? Säikähdätkö virkapukuisia vieraita, vai onko läsnäolomme sinulle iloinen yllätys?

Esimerkiksi tällaisia asioita pohtivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät yhteiskäyntikokeiluihin valmistautuessaan. Työntekijöiden yhteisenä tahtona oli tehdä aito moniammatillinen kohtaaminen ikäihmisen kanssa tarjoamalla parasta mahdollista apua ja tukea arkeen.

Yhteiskäyntikokeilut toteutettiin Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yhteistyönä

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten yhteiset yhteiskäyntikokeilut ikäihmisten koteihin toteutettiin loka-marraskuussa 2017. Yhteiskäyntikokeilujen tavoitteena oli tunnistaa, miten kotona asumisen turvallisuus näyttäytyy kun ikäihminen kotiutetaan sairaalasta, hänelle tehdään palvelutarpeen arviointi tai kotihoito käy sovitulla käynnillä.

Yhteiskäynneillä mukana oli Eksoten henkilökunnan lisäksi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijä, joka toi käynnille oman asumisturvallisuuteen liittyvän ammattitaitonsa. Kokeilu toteutettiin osana Kotona asumisen turvallisuus (KAT2) – hanketta. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Yhteiskäyntikokeilun aikana arvioitiin esimerkiksi asukkaan asumisturvallisuutta ja toimintakykyä moniammatillisesta näkökulmasta. Kotiin vietävät palvelut ovat tulevaisuuden palvelutuotannon keskiössä. Palveluiden rakennemuutoksen onnistuminen edellyttää kaikilta toimijoilta uudenlaista lähestymistapaa ja verkostotyötä. Tärkeintä on ikäihmisen mahdollisuus elää turvallisessa kotiympäristössä mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä elämää. Suuri merkitys on myös ikäihmisen omalla kokemuksella turvallisesta arjesta. Myös läheisillä on tärkeä rooli hyvän kotona asumisen turvaamisessa.

Kehittäjä Tarja Viitikko Eksotesta kertoo, että yhteiskäyntikokeiluun osallistuneet kotihoidon hoitajat, palvelutarpeen arviointitiimin palveluohjaajat ja kuntoutuksen ammattilaiset kokivat yhteiskäynnit erittäin positiivisesti. ”Yhteistoiminnan koettiin edistävän yhteistyötä ja madaltavan kynnystä yhteydenottoihin eri organisaatioiden välillä. Lisäksi opittiin huomioimaan uudella tavalla kodeissa olevia turvallisuusriskejä, esimerkiksi tavaroita lieden läheisyydessä tai päällä ja muistettiin tarkistaa myös palovaroittimen toimintaa.”

Yhteiskäyntikokeilusta saatiin erittäin positiivisia kokemuksia myös pelastuslaitoksella. ”Itse tutustuin kotihoidon ja palvelunarvioijan työhön sekä ikäihmisen kotiutusvaiheen toimenpiteisiin. Kokemus lisäsi ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä ja antoi paljon ideoita turvallisuuskoulutusten kehittämiseen” kertoo turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. ”Kokeilun aikana kunnioitus toisen tekemään työhön kasvoi. Sain myös yhteistyön myötä arvokkaita kontakteja, joita voin hyödyntää työssäni myös jatkossa”.

Kokeilun aikana korostuivat herkkyys, tilannetaju ja neuvottelutaidot

Yhteiskäyntikokeiluissa tultiin hyvin arvoläheisten ja herkkyyttä vaativien asioiden äärelle. Kotona asumisen turvaamisessa koettiin tilanteita, joissa samanaikaisesti pitäisi pystyä korjaamaan ilmeiset asumisturvallisuutta vaarantavat tekijät mutta toisaalta kunnioittaa ikäihmisen omia rutinoituneita ja vuosikausia kestäneitä tapoja elää omaa kodin arkea.

Yhteiskäyntikokeilusta teille asukkaille jäi pääsääntöisesti hyvä mieli ja se koettiin hyödylliseksi. Meille ammattilaisille jäi yhteisesti sellainen kokemus, että käynnit yhdessä olivat tarpeellisia. Koostimme kokeilun jälkeen yhteisesti sitä, mitä meidän tulisi oppia asioista lisää. Yhtenä kokonaisuutena korostuivat kommunikointitaidot, jotka ovat erityisen tärkeitä silloin, kun aisteihin tai muistiin liittyvät alenemat ovat osa arkeasi. Meidän ammattilaisten tulee osata huomioida nämä asiat, kun haluamme jostakin asiasta viestiä ja varmistaa, että olette varmasti asian ymmärtäneet.

Laajan verkoston yhteisessä työskentelyssä vaaditaan jokaiselta joustamista, keskustelutaitoja ja kykyä avoimeen dialogiin. Kokeilun aikana ammattilaiset pohtivat myös aidosti sitä, muistetaanko ikäihminen pitää riittävästi toiminnan keskipisteenä.

Olemme pohtineet sitä yhdessä toimijoiden kesken, että olemmekohan unohtaneet sen, että kysymme mitä Sinä haluat? Miten haluaisit meidän tulevan luoksesi käymään niin, että se tuntuisi hyvälle ja kokisit saavasi sellaista apua joka aidosti auttaa Sinua? Kysymys voi olla myös vaikea, eikä siihen löydy välttämättä helppoa ratkaisua ja vastausta. Omaisesi ja läheisesi saattavat olla myös erittäin huolissaan pärjäämisestäsi kotonasi. Haluaisimme puolittaa huolenne.

Miten tästä eteenpäin?

Kotona asumisen turvallisuus – hanke koostaa käynneiltä nousseet havainnot käytettäväksi alueen ammattilaisten täydennyskouluttamisessa. KAT – hankekokonaisuudessa kehitetään jatkossa verkostomaista yhteistoimintamallia, jolla pyritään ennalta estämään kodin turvallisuusriskejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tekstissä olevat kursivoidut lainaukset ovat otteita valmiuskoordinaattori Kristiina Kapulaisen yhteiskäyntikokeilusta tekemistä muistiinpanoista.