BLOGI: Joukkuepeliä-hankkeen Kodin turvallisuus -kampanja

Joukkuepeliä-hankkeessa Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yhteistyö on tiivistynyt alueellisen turvallisuuden parantamisessa ja ennakoivien turvallisuustoimien kehittämisessä. Hankkeessa on keskitytty yhteisten data-aineistojen hyödyntämiseen, yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä ennakoivien toimenpiteiden ja varautumisen kehittämiseen.

Asiakastyön rajapinnassa keskeinen kehittämistyön tulos on Eksoten ammattilaisille suunnattu Kodin turvallisuus -kampanja, jonka aikana kaikki Eksoten kodeissa käyvät ammattilaiset tekevät yhdessä asiakkaan kanssa havaintoja kodin turvallisuudesta. Lisäksi kodin turvallisuushavainnot on kytketty osaksi Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmiä, mikä mahdollistaa tiedonvälityksen kodin turvallisuudesta organisaatioiden välillä. Ensivaiheessa järjestelmää testataan ikääntyvien palvelutarpeen arvioinneissa ja liikkuvien päivystysyksiköiden kiireettömillä tehtävillä.

Turvallisuuskampanja sijoittuu ajalle 18.10.2021-7.11.2021. Kampanjan aikana Eksoten ammattilaiset tekevät tehostetusti seuraavia turvallisuushavaintoja asiakkaiden kodeissa:

  • Onko ulko tai sisätiloissa tai saunassa merkittävästi tavaraa?
  • Onko hellan tai lieden lähellä syttyvää?
  • Onko jälkiä tulen varomattomasta käsittelystä?
  • Toimiiko palovaroitin?
  • Näkyykö talon numerointi selkeästi?
  • Millainen asiakkaan toimintakyky on suhteessa kodin turvallisuuteen ja pelastautumiseen?

Ammattilaiset jättävät asiakkaiden koteihin tarvittaessa muistutuskortteja havaituista puutteista.

Kampanjan tavoitteena on paitsi rohkaista eteläkarjalaisia pitämään huolta kotiensa turvallisuudesta, myös kannustaa ammattilaisia kiinnittämään huomiota kotien turvallisuuteen osana päivittäistä arkityötä. Pelastusviranomaiset eivät vieraile asiakkaiden kodeissa yhtä säännöllisesti kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, minkä vuoksi kahden toimialan välinen yhteistyö on erittäin arvokasta. Yhteistyöllä voimme ennakoida alueemme riskejä sekä parantaa asukkaiden kotona asumisen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Jos olet huolissasi oman tai läheisesi kodin turvallisuutta, tee asumisturvallisuustesti yllä olevasta palkista.