Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Ilmoitus on tehtävä iäkkäästä henkilöstä, joka ei itse kykene hakemaan tarvitsemaansa tukea ja apua.

Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus.

Viranomaisilla on velvollisuus tehdä ilmoitus.

Milloin ikäihmisen hyvinvoinnista tulee huolestua?

Ikäihmisen hyvinvoinnista on syytä huolestua esimerkiksi silloin, kun:

 • hän ei selviydy käytössään olevilla palveluilla syömisestä, lääkkeiden ottamisesta tai hygieniassa on puutteita
 • hän asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin heikot
 • hän ei selviydy enää itsenäisesti asioidensa hoitamisesta
 • hän ei osaa tai pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluihin
 • häntä kohdellaan kaltoin
 • hän käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
 • hän vaarantaa oman turvallisuutensa tai terveytensä
 • hänellä on ilmeinen tarve apuvälineille
 • näillä nettisivuilla olevan asumisturvallisuustestin tulos aiheuttaa huolta.

Mistä saan apua? Mihin ottaa yhteyttä?

Etelä-Karjalan alueella voit tehdä ilmoituksen apua tarvitsevasta ikäihmisestä Eksoten Iso Apu Ensineuvoon puh. 05 352 2370 tai isoapu.palvelukeskus@eksote.fi (virka-aikana 9-15). Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä ensisijaisesti puhelimella. Kiireettömissä tilanteissa ilmoituksen voi tehdä seuraavana arkipäivänä puhelimella tai sähköpostilla. Ilmoituksen avulla saat Eksoten palvelutarpeenarvioinnin iäkkään luokse.

Virka-ajan ulkopuolella ota yhteys akuuteissa tilanteissa hätänumeroon 112.

Sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaisille ilmoituksen tekeminen on velvollisuus. Kuka tahansa voi kuitenkin tehdä ilmoituksen salassapitosäännösten estämättä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25 § ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta).

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Pelastuslain 42§:n mukaan

 • Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle.
 • Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä pelastuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoitus tehdään Etelä-Karjalassa pelastuslaitokselle tällä lomakkeella: http://www.ekpelastuslaitos.fi/Sidosryhmille/Paloriski-ilmoitus

Lomake toimitetaan osoitteeseen neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Ohjeita ja neuvoja asiaan voit kysyä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelimesta puh. 05 616 7020 (ma-to klo 08-16, pe klo 08-14) tai neuvontasähköpostista neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Asumisturvallisuustesti

Jos sinulla on huoli testin perusteella tai muuten omasta tai läheisesi turvallisuudesta, ota yhteyttä Etelä-Karjalan alueella Eksote/ensineuvo PUH. 05 352 2370 MA-PE 9-15, isoapu.palvelukeskus@eksote.fi