KAT-TIME-hanke

KAT-TIME-hankkeessa kehitetään tietoanalytiikan avulla  asumisturvallisuuteen liittyvää tietoperusteista ennakointi- ja suorituskykyä pelastustoimelle ja sen yhteistyötahoille.

KAT-TIME -hankkeen tavoitteena on parantaa asumisturvallisuutta tuottamalla tietoanalytiikan keinoin pelastustoimelle ja sen yhteistyötahoille tehokasta suorituskykyä asumisriskien ennakointiin ja ehkäisyyn. Tuloksena rakentuva uusi suorituskyky luo pelastustoimeen ennakoivaa palvelutuotantokykyä, joka reagoi asumisturvallisuuden muutoksiin nopeasti, vastaa kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin, takaa paremmin asukkaiden asumisturvallisuuden sekä lisää kokonaisuutena turvallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa strategisesti ja operatiivisesti tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa.

 

Hankkeessa mallinnetaan tietoanalytiikan keinoin pelastustoimen verkoston palveluvastetta ja riskien alueellista jakaantumista. Hankkeen mallinnuksessa huomioidaan alueelliset toimintaympäristöt ja aluetason riskit, palveluverkon tehokkuus ja peitto asumisen riskien suhteen sekä vastuullisten toimijoiden integroituihin työtapoihin perustuvat toimintamallit.

 

Luodun mallinnuksen perusteella määritetään toimintaprosessien ja johtamisen muutostarpeita sekä tunnistetaan toimialoja integroivan osaamisen tarve. Lisäksi hankkeessa arvioidaan kuinka mallit tukevat päätöksentekoa ja verkoston kehittämistä sekä millaisia vaikutuksia niillä on palo- ja pelastus- sekä asumisturvallisuuden paranemiseen.

Hanke on osa Etelä-Karjalassa kehitettyä Kotona asumisen turvallisuuden eli KAT-toimintamallia, www.kotonaasumisenturvallisuus.fi,  jonka tavoitteena on asumisturvallisuuden jatkuva parantaminen. Hanketta toteuttavat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Eksote, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Pelastusopisto sekä LAB-ammattikorkeakoulu, joka toimii samalla hankkeen hallinnoijana. Hankkeen toimikausi on 9/2020 – 12/2021 ja hanketta rahoittaa sisäministeriön alaisuudessa toimiva Palosuojelurahasto.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaisa Seppänen, LAB-ammattikorkeakoulu,  kaisa.seppanen@lab.fi, p. 0505284967 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (LUT-yliopisto), tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi, jouni.koivuniemi@lut.fi , p. 0400 580 683

 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos, riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi, p. 05 616 7008

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), BI palvelupäällikkö Henna Puputti, henna.puputti@eksote.fi, p. 040 584 6250

 

Pelastusopisto, tutkimusjohtaja Jarno Ruusunen, jarno.ruusunen@pelastusopisto.fi  p. 0504779720