Projektet Tryggheten i hemmaboende

KAT är ett utvecklingskoncept som skapar trygghet i hemmaboendet och med vilket vi skapar trygghet i hemmen i en situation där övergång av de äldres vård till hemförhållanden från anstaltsvården prioriteras. Målet med KAT-projekten är att identifiera och förebygga säkerhetsrisker i ett så tidigt skede som möjligt genom lärande metoder som byggs upp av observationer, forskning och erfarenhet.

Genomförandet består av olika projektskeden. KAT-aktiviteten startades genom att behoven kartlades i Södra Karelen och preliminära samtal fördes med aktörsnätverket under åren 2014-2015. År 2016 startade KAT1-projektet vars mål var utveckling av verksamhet för att observera och identifiera risker vid hemmaboendet. För kartläggning av hemmets trygghet utvecklades ett trygghetskort för boende som testades i användning i tjänst vid Södra Karelens räddningsverk och Eksote.

Projektets förlopp

Som bäst pågår KAT2- och KAT3-projektskeden av projekten. I KAT2-projektskedet:

  • Vi utvecklar bedömning av de äldres boendetrygghet.
  • Vi utvecklar en koordinerad aktörsnätverksmodell.
  • Vi skapar en modell för riskinformationshantering för aktörsnätverket.
  • Kortet för boendetrygghet som gjordes  i KAT1-skedet (2016)  omvandlas till ett elektroniskt.

KAT-konceptet syftar till att vara ett permanent handlingssätt som utgår från helhet och är dynamiskt format och i vilket man främjar tryggheten i hemmaboendet i en ständig interaktion mellan aktörerna som baserar sig på tillit och fördjupad medvetenhet.

KAT2-projektet förverkligar målen i Fastlandets landorts utvecklingsprogram 2014-2020 och utvecklingsplanen kallad Möjligheternas landsort - sydöstra Finland. 

KAT-projektet koordineras av Eksote och Södra Karelens räddningsverk. I aktörsnätverket deltar också de centrala aktörerna inom landskapet såsom Villmanstrands tekniska universitet, Saimia och Södra Karelens förbund, aktörer utanför landskapet såsom inrikesministeriet och Räddningsinstitutet, företag och organisationer kring temat samt invånare.

Utveckling till nytta för landsorten: Under projektet byggs aktörsnätverket upp mellan företag, organisationer, Eksote, Södra Karelens räddningsverk samt invånare (utvecklargrupp). Den metod som används för att skapa det är arbete genom träning i workshops.